מידע שימושי


חוק מכר דירות

חוק מכר דירות נועד לייצר הגנה לרוכשי הדירות מחברות.
עיסקת רכישת הדירה היא לרוב העיסקה הגדולה בחייו של אדם ולאור נסיונו המועט, של רב הציבור בעסקאות שכאלה.
  החוק מסדיר את תהליך רכישת הדירות מחברות משכנות.
  החוק מפרט בין השאר את מסמכי חוזה המכר על מנת להגדיר את העיסקה ופרטיה בצורה מלאה.
  החוק מפרט בין השאר את אחריות החברה וצרת מימושה.
  החוק מפרט בין השאר את אופן הגנת הרוכש ובטוחותיו.

באמצעות חוק המכר (דירות) הטילו על הקבלנים מספר חובות שבין היתר נועדו להגן עלינו, הצרכנים, רוכשי הדירות. אך בנוסף, על מנת
לנצל את הזכויות המגיעות לרוכשי הדירות בהתאם לחוק, רוכשי הדירות צריכים לפעול בהתאם לכתוב בחוק ועל פי ההלכות שנפסקו
בבתי המשפט בישראל. דוגמא לאחד מהכללים אשר עוגן בחוק היא כל נושא הבטוחות הכספיות. החוק קובע כי מוכרי דירות חייבים לספק
לרוכשים בטוחות כספיות.
דוגמאות נוספות לחוקים שהתפתחו תוך כדי הליכים משפטיים רבים אשר נערכו בעקבות החוק הן: הסיבות לקבלת פיצוי עקב איחור במסירת
הדירה, מוגדר גם פחות או יותר עד לאן יכול להגיע הגבול הדק שבין התכנונים שהוצגו ללקוח בפרוספקטים ובמצגות ובין הדירה עצמה המסופקת
בפועל. חוק מכר הדירות אינו מאפשר לעגן בחוזי המכר תנאים והוראות שיפגעו ברוכשי הדירות - החוק נוצר לטובת הקונים בלבד.